Pravidla

Obecná pravidla kategorie Trick Ladder

 1. V kategorii Trick Ladder jdou triky postupně za sebou, na každý trik je jen jeden pokus. Soutěžící může jednou chybovat. V tom případě se mu píše zkaženo a on dělá další trik. Když soutěžící zkazí druhý trik, tak se mu počítá poslední kompletní trik a podle toho je vypočítán celkový výsledek. Poslední kompletní trik je v případě potřeby použit jako tie-breaker. Pokud soutěžící dokončí celý seznam, bude jako případný tie-breaker použit trik č.20 – Suicide.
 2. Prostor na triky je čtverec o velikosti 75×75 cm. Každý hod v prostoru na triky se automaticky považuje za pokus o trik. Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je hodnocen, ale stojí mimo vyznačený prostor) je pokus o soutěžní trik automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku. Yoyo může být vráceno klasickým způsobem nebo za použití “bindu”. Neúspěšný bind je považován za chybu a celý trik se nepočítá.
 3. Trik musí být zakončen chycením yoya do “odhozové” ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo, nebo by chycení pomohla ruka druhá. Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu) a nesmí přesahovat více než 10 cm provázku. Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku. Při vykonávání triku nejsou povoleny jakákoliv minutí stringu, ztráta kontroly a podobné chyby.
 4. Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (neúmyslné rozbití yoya apod.). Neúmyslně přetržený nebo zauzlovaný provázek může být vyměněn.
 5. V kategorii Trick Ladder budou vyhlášeni a oceněni vítězové následujících skupin:
   • 0-15 let
   • 16-29 let
   • 30 a více let
   • Mistrovská skupina (“Championship Level”)
   • Plus: ocenění za nejvyšší skóre ze všech skupin

 Obecná pravidla freestylů

 1. Soutěžící provede freestyle o maximální délce 1:00 (jedna minuta) nebo 3:00 (tři minuty)  (podle kategorie) na hudbu, kterou si sám vybere. Když začne hudba, začne freestyle, umělecké prvky a triky provedené před začátkem hudby a po uplynutí stanoveného času  nejsou započítávany do hodnocení.
 2. Hudba musí být uploadována před začátkem soutěže (zdarma) nebo poskytnuta na CD nebo flash disku (poplatek 250 Kč). Zvolení hudba nesmí obsahovat žádné rasistické podtexty a jiné nepřípustné prvky (sprostá slova, apod.). Pokud si nejste jisti svým výběrem, poraďte se dopředu s rozhodčími. Pokud toto pravidlo porušíte, hrozí diskvalifikace.
 3. Nebezpečné nebo nevhodné chování soutěžícího, které by mohlo ohrozit bezpečnost diváků, rozhodčích nebo jeho samotného a způsobit škodu na majetku, je nepřípustné a bude důvodem k diskvalifikaci.
 4. Asistence jiných osob na podiu, kromě kategorie AP, není povolena.
 5. Všechna náhradní yoya si musí soutěžící dopředu připravit a na podium přinést na podnosu dodaném pořadateli. Soutěžícím není povoleno připravovat si yoya na podiu. Použití yoya, které nebylo přineseno na podnose bude považováno jako yoyo dodané publikem – viz. níže.
 6. Yoyo, které během freestylu opustí podium nesmí být vráceno na podium a ani žádná další yoya podaná publikem nesmí být přijata. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 7. Žádné pomůcky při freestylu nejsou povoleny bez předchozího souhlasu rozhodčích. Čepice a klobouky jsou jedinou předschválenou pomůckou.
 8. Yoya s hubstacky a podobnými zařízeními (rotující pogy apod.) jsou povoleny.

Systém hodnocení freestylu

 • Technické provedení 70% a umělecké provedení (“performance”) 30% pro kvalifikační i finálové freestyly.

Hodnocení technického provedení:

 1. K hodoncení technického provedení používají rozhodčí zaznamenávání plusových a mínusových bodů. Provedeným trikům jsou přiřazovány body na základě jejich obtížnosti, kvality provedení a dalších faktorů – viz. níže.
 2. Základní a opakované triky a trikové části sou hodnoceny méně než obtížné a riskantní triky a trikové části. Dalšími faktory, kromě obtížnosti, které mohou zvyšovat bodové ohodnocení jsou mimo jiné: rychlost, prostorový rozsah, chycení naslepo, originalita atd.
 3. Ve všech kategoriích jsou body odečítány mimo jiné za špatně provedené triky a trikové části, jasné minutí provázku, ztrátu kontroly, nepovedený bind, minuté “slack” triky a “lacerace”, velký počet nekontrolovaných “loopů”, zkažené odhozy a chycení ve 4A a 5A atd. V kategorii 2A a 3A (v případě použití více yoyí i 4A a 5A)  je každé yoyo hodnoceno zvlášť. Další body jsou obvykle odečítány za namotávání a restart yoya po chybě a za výměnu yoya/yoyí. Úmyslné a nebezpečné odhození yoya do publika je hodnoceno 5-ti mínusovými body a opakované porušení tohoto pravidlamůže vést k diskvalifikaci. Toto pravidlo je účinné před, v průběhu i po ukončení freestylu.

Hodnocení uměleckého provedení:

 1. Umělěcké provedení je hodnoceno udělením 0-3 bodů v každé z pěti (ve finále) nebo tří (kvaifikace) kategorií.

Pět kategorií hodnocených ve finálových freestylech:

   1. Interakce s publikem
   2. Prezentace (choreografie, využití podia, oblečení)
   3. Kontrola těla (elegance)
   4. Čistota triků a freestylu
   5. Variabilita a riskantnost triků

Tři Kategorie hodnocené v kvalifikačních freesytlech:

   1. Celková kvalita
   2. Čistota triků a freestylu
   3. Variabilita a riskantnost triků

Specifcká pravidla jednotlivých kategorií

Specifická pravidla pro kategorii 1A:

 1. Není povoleno použít více než jedno yoyo najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 2. Není povoleno sundavat provázek z yoya (offstringové triky). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 3. Není povoleno použít yoyo s protizávažím (counter-weight). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 4. Moebius a triky typu “skyrocket” jsou povoleny.
 5. Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (like suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations, binds apod.

Specifická pravidla pro kategorii 2A: 

 1. Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
 2. Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 3. Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod.

Specifická pravidla pro kategorii 3A:

 1. Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
 2. Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 3. Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy 1A triků provedené se dvěma yoyi, tanglers, worlds, grinds, wraps, loops apod.

Specifická pravidla pro kategorii 4A:

 1. Je povolen jakýkoliv počet “offstringových” yoyí najednou.
 2. Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A
 3. Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: launches, tosses, catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
 4. Triky a jejich části provedené méně riskantním způsobem jsou hodnoceny méně než typicky offstringové triky kdy se yoyo objevuje mimo provázek apod.

Specifická pravidla pro kategorii 5A:

 1. Body jsou udělovány jen pokud je counter-weight (protizávaží) aktivně využíván a nebo přesouván mezi rukami. Triky prováděné s držením protizávaží v ruce po celou dobu jsou považovány za 1A triky a jsou hodnoceny málo nebo vůbec.
 2. Může být použito libovolné množství yoyí s protizávažím najednou i lobovolné množství protizávaží najednou.
 3. Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A s využitím protizávaží, aerial releases and catches, grinds apod.
 1. Rozhodnutí rozhodčích je konečné.

 2. Protesty můžou být podány panelu rozhodčích za poplatek 250,- Kč. Pokud bude protest uznán, bude poplatek vrácen.

 3. Obsazení tříčleného panelu rozhodčích bude ohlášeno před soutěží.

 

07
Sep 2011
POSTED BY
POSTED IN
DISCUSSION 0 Comments
TAGS

Leave a Reply